در این سری ویدئوهای "روش تحقیق در دانشگاه لندن" تلاش خواهد شد  تا مفهوم روش تحقیق، بیان سوال پژوهشی، تشکیل فرضیه، بررسی ادبیات موضوع و ... توسط اساتید دانشگاه لندن آموزش داده شود. 
در اولین ویدئو این مجموعه دکتر سایمون رووف به همراه دستیار خود اطلاعاتی اولیه از روند ویدئو و اساسی ترین مفاهیم روش تحقیق ارائه خواهند داد.
سایر مباحث به زودی اضافه خواهند شد.

[http://www.aparat.com/v/FMv38]